Historia

Södra Björstorp, som från början hette Björnstorp har mycket gamla anor. Enligt ortsnamnsforskare i Lund är första delen av namnet ett vanligt mansnamn BJÖRN. Slutändelserna -torp och -arp som i Björstorp och Brösarp betyder nybyggare. Björstorp betyder alltså Björn-nybyggare och Björn kan vara en man som har lämnat en storgemenskap i närområdets kulturbygd för att slå ner sina bopålar här. Troligen har detta inträffat någon gång på 800-talet. Södra Björstorp ligger på fast fornlämning.

I källaren i det befintliga huset finns en ekepåle som, tillsammans med andra ekepålar bär upp andra våningen. Just denna ekepåle sägs vara från 1100-talet, vilket tyder på att här funnits bebyggelse under mycket lång tid, eftersom man alltid utnyttjade befintligt material vid nybygge. Den dokumenterade historien om boplatsen går tillbaka till 1300-talet. Den nuvarande huvudbyggnaden - 8 kanter mot innergården och 16 kanter ut mot kringliggande park - byggdes mellan åren 1771 och 1775 och har mycket troligt byggts på de äldre byggnaderna.

Huset anses vara en barockinspirerad byggnad. Genom att man använt en förhöjning i landskapet har man fått rätt effekt av centrallinjen - ett ideal under barocken - utan att behöva bygga två våningar till hela huset. Idealet för centrallinjen var att stå på andra våningen, låta blicken falla ner på markytan och fortsätta ut över en vattenspegel . Ute i parken, just i centrallinjens riktning, finns två ca. 70 meter långa dammar och blicken fortsätter ut i naturen. I förlängningen av parken mötte man på 1700-talet ytterligare en vattenyta, kanske fanns det en sjö som senare dikats ur? Därefter fortsatte blicken ut i naturens evighet.

Genom historien har Björstorp, som är en skogs- och jordegendom, ägts av dansk och svensk adel. Svenskt säterifrihet fick Märta Nieroth av Karl XI år 1667 och Björstorp blev veckodagsgods med nio torp, svarv, kvarn och smedja. År 1771 köpte Mickael Malmström och hans hustru Anna Maja Hjort egendomen och lät bygga den nuvarande huvudbyggnaden som är byggnadsminne sedan 1977.

Södra Björstorps säregna form är unik i Sverige och har danska inspirationskällor som Amalienborg och framförallt Fredensborg. När byggnaden stod färdig fanns allt under samma tak. Här fanns bostad med två kök, vagnslider, logar, häst- och kostall. I källaren fanns bränneri, bryggeri, bageri, rökeri, tvättstuga, stor vedkällare, sverigekällare, sverigestuga, arrest och skola. Andra stora byggnader är magasinet, från 1849, och bränneriet, från 1851.

Björstorp är fortfarande en skogs- och jordbruksfastiget och ute i markerna finns kvar många bevis på mänsklig närvaro långt tillbaka i tiden.

Det finns mycket mer att berätta om byggnaderna och olika ägare genom tiderna. Vi har visningar för grupper där vi berättar om historiska och arkitektoniska "krumelurer". Vi kan också göra arrangemang av olika slag i samarbete med Österlens mat- och vinkreatörer. Under sommarmånaderna har vi utställningar i det renoverade bränneriet från 1851.

Välkomna att besöka oss.

Familjerna Sjöholm/Åström

Grupper är välkomna att året om boka guidning. Ni får då en spännande tur genom historien.
Boka på e-post» 
  • Södra Björstorps säteri
  • 273 55 BRÖSARP
  • 0708 - 85 28 45
  • info@sodrabjorstorp.se