Hitta till Södra Björstorps säteri

GPS koordinater:
Lat N 55 garder 42.446'
Long E014 grader 05.239'

Från väg 19, mellan Kristianstad och Ystad är det skyltat till "S.Björstorp 1", ca 2 km söder om Brösarp.

Från Ystad: Sväng höger från väg 19. Sväng höger på tredje vägen (den första är en skogsväg). Följ allén till en stor gul byggnad.

Från Kristianstad: Sväng vänster från väg 19. Sväng vänster efter en stor äng/gröning. Följ allén till en stor gul byggnad.

Parkering finns uppe vid stora huset och, i mån av plats och väder, även nere vid själva Bränneriet. Utställningen är skyltad.

Karta till Södra Björstorps säteri 
  • Södra Björstorps säteri
  • 273 55 BRÖSARP
  • 0708 - 85 28 45
  • info@sodrabjorstorp.se