Södra Björstorps Historia

Södra Björstorps är ett slott i Tomelilla kommun. Huvudbyggnaden färdigställdes 1775. Den åttkantiga utformningen finns inte i Sverige på annat håll. Marken kring gården har varit odlad sedan medeltiden. 

Södra Björstorp färdigställdes år 1775 av Mickael C:son Malmström vars son Otto Christian Malmström var arkitekten, utbildad vid konstakademin i Köpenhamn. Det åttakantiga slottet är helt kringbyggt med en inre borggård. Slottet är byggt i sutteräng med utsikt över parken. Byggnaderna är uppförda av putsad gråsten och på taken ligger enkupiga tegelpannor. 

På fastigheten finns även ett större sädesmagasin och ett bränneri som idag används för evenemang och speciella tillställningar. Läs mer om bränneriet här

Till slottet leder en kilometerlång allé kantad av stengärdesgårdar. Där man passerar resterna av den gamla kvarnen och svarven, med tillhörande damm, samt Södra Björstorps före detta kolindustri och sågverk.