Skogsförvaltining

Skogen som vi avverkar idag har någon som var här före oss planterat. När vi planterar ny skog så vet vi att den kommer avverkas först om 30, 40, ja till och med 100 år. Det ger perspektiv och ansvar och därför är det naturligt för oss att bedriva ett miljöcertifierat skogsbruk.

Vi strävar efter att klimatanpassa vårt skogsbruk och ett viktigt steg har varit att bryta upp allt för homogena områden och få en mer diversifierad skog med både lövträd och barrträd. På så sätt sprider vi riskerna och anpassar oss för framtiden.