Jakt & Vilt

Viltvården bygger på att vi känner vår skog. Vi tillbringar den mesta tiden i skogen utan bössa för att göra inventeringar av viltstammar och räkna skador på skog och mark. Siffrorna analyseras och blir underlag för viltvården. 

Vi genomför få och koncentrerade jakter med stort uttag för att i så liten utsträckning som möjligt störa livet i skogen. För oss är det viktigt att det går kort tid från skog till slakteri och att vi aldrig kasserar ett skjutet djur. Det handlar om att visa respekt för varje djur.

 

 

 

 

 

 

Truls Sjöholm | Jakt ansvarig 
Telnr: 0708-108414
Mail: truls@sodrabjorstorp.se