Vår verksamhet vilar på flera stadiga ben: skogsbruk, djurhållning, jakt och viltvård, fastighetsförvaltning samt naturvård. Bredden gör oss mindre sårbara och hjälper oss att jobba smartare och mer flexibelt.

 

Att arbeta med djur och natur är att befinna sig i ett evigt kretslopp där årstider och arbetsuppgifter upprepas och avlöser varandra. Med rätt kunskap och strategier kan vi både verka i nuet och ha en riktning mot framtiden.